NOVUM

Rejestracja online

Z nami wyjdziesz na prostą

ZAREJESTRUJ SIĘ

Rekrutacja na luty 2019 r. rozpoczęta!

Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym NOVUM

 

W swojej ofercie posiadamy:

 • semestr pierwszy dla absolwentów gimnazjum;
 • semestr trzeci dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej (nauka trwa tylko 2 lata!);
 • semestry wyższe ( II, III, IV, V, VI) dla osób, które chcą przenieść się z innej szkoły średniej;

Dokumenty niezbędne do przyjęcia:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy- pobierz;
 • 3 zdjęcia;
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • oryginał lub odpis szkolny świadectwa gimnazjum lub szkoły zawodowej;
 • *dodatkowo w przypadku przeniesienia z innej szkoły: oryginały świadectw ukończenia poszczególnych klas lub zaświadczenie o ukończeniu danego semestru;

ROZPOCZĘCIE NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 – semestr wiosenny luty 2019

Informujemy, że pierwszy zjazd w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się w semestrze wiosennym:

 • dla klas kontynuujących naukę

  16-17.luty 2019 r. 

 • dla klas rozpoczynających naukę (semestr pierwszy)

   

PRZYPOMINAMY, ŻE WRAZ W ROZPOCZĘCIEM NOWEGO SEMESTRU KLASA, KTÓRA DOTYCHCZAS BYŁA NP. SEMESTREM DRUGIM – OD WRZEŚNIA 2018 R. BĘDZIE JUŻ SEMESTREM TRZECIM (czyli klasa LO 2C od września br. będzie już klasą LO 3C).

190187-OXLQRI-168

UWAGA!!!!! ZMIANA TERMINU ZJAZDU DLA SEMESTRÓW WYŻSZYCH

ZJAZD W WEEKEND 22-23.09.2018 R. ODWOŁANY 

Z uwagi na trwającą rekrutację rozpoczęcie zajęć na semestrach pierwszych i wyższych 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych NOVUM oraz Policealnego Studium NOVUM w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się 29-30.09.2018 r. o godz. 8.00.

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE (RODO)

Drogi użytkowniku!

3- letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Novum” z siedzibą, przy ul. Prostej 16, 53-509 Wrocław („Administrator”), w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., niniejszym informuje, że może przetwarzać Państwa dane jako Administrator danych osobowych, jeżeli zachodzi ku temu odpowiednia podstawa prawna.

W związku z tym, Administrator informuje, że:
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach niezbędnych do: 1. wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub 2. do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub 3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także 5. na podstawie Państwa zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody;

W szczególności, jeżeli są Państwo:

 1. Słuchaczami naszych szkół w związku z realizowaną umową o świadczenie usług edukacyjnych oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
 2. podane dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i lit. f) RODO;
 3. dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych powyżej celów. W przypadku przetwarzania danych za Państwa zgodą – przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody; w przypadkach uzasadnionych przez przepisy szczegółowe np. prawa oświatowego okres ten będzie, tak długi jak wymagany okres przechowywania danych dotyczących uczniów szkół;
 4. przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 5. przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwu danych osobowych narusza przepisy prawa;
 7. dane osobowe zostały uzyskane od Państwa (dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą);
 8. podanie danych jest dobrowolne; dla szczegółowo określonych celów w klauzulach obowiązujących u Administratora podanie danych może być niezbędne dla dokonywania określonych transakcji lub czynności;
 9. Państwa dane nie będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego.
 10. od dnia 25 maja 2018 r. dane kontaktowe do Administratora danych osobowych: sekretariat@novum.wroc.pl

Rekrutacja 2018/2019 rozpoczęta!

Zapraszamy serdecznie do naszego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych!

Nauka trwa dwa lub trzy lata! Skończ liceum według starych zasad.

Rozpoczynamy zajęcia lekcyjne w drugiej połowie września 2018 roku.

 

Dokumenty potrzebne podczas rekrutacji:

 • 3 zdjęcia
 • dowód osobisty do wglądu
 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/ zasadniczej szkoły zawodowej

 

WRÓĆ DO WPISÓW
mail szkoły

SEKRETARIAT SZKOŁY

Sekretariat szkoły "Novum"
ul. Prosta 16
53-509 Wrocław
tel. 71/794 05 08
tel. kom. 663 808 088
tel. kom. 605 922 322
e-mail: sekretariat@novum.wroc.pl


GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:

Poniedziałek- zamknięte
Wtorek 8:30- 16:00
Środa 8:30- 16:00
Czwartek 8:30- 16:00
Piątek 8:30-16:00
Sobota, Niedziela- otwarte w te dni, w które odbywają się zajęcia od 8.30-14.40

słuchacze szkoły