powrót

NOVUM

Rejestracja online

Z nami wyjdziesz na prostą

ZAREJESTRUJ SIĘ

Dokumenty potrzebne do aplikacji

Wymagane dokumenty w lo dla dorosłych Novum:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej;
  • dowód osobisty do wglądu;
  • 3 zdjęcia legitymacyjne;
  • wypełniony kwestionariusz osobowy.

Kwestionariusz osobowy – do pobrania

Adres sekretariatu i miejsca prowadzenia zajęć:

53-509 Wrocław, ul. Prosta 16

Dokumenty niezbędne do przeniesienia się z innej szkoły ( semestry wyższe):

  • 3 zdjęcia;
  • dowód osobisty do wglądu;
  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum;
  • oryginał świadectw ukończenia poszczególnych klas poprzedniej szkoły;
  • odpis arkusza ocen z poprzedniej szkoły oraz ramowy plan nauczania;
  • wypełniony kwestionariusz osobowy.

Kwestionariusz osobowy – do pobrania

Liceum dla dorosłych - Novum Wrocław

SEKRETARIAT SZKOŁY

Sekretariat liceum dla dorosłych "Novum"
ul. Prosta 16 53-509 Wrocław
tel. kom. 663 808 088
tel. kom. 605 922 322
tel. 71/794 05 08
e-mail: sekretariat@novum.wroc.pl