powrót

NOVUM

Rejestracja online

Z nami wyjdziesz na prostą

ZAREJESTRUJ SIĘ

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Informacje ogólne

Czas trwania: 4 lata

System: zaoczny

Podbudowa: gimnazjum

Egzamin: Nowa matura

Oferta skierowana jest dla absolwentów gimnazjów oraz szkół podstawowych. Nauka trwa w systemie zaocznym, 8 semestrów cztery lata). Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego i ma prawo kontynuować naukę w szkole policealnej. Absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego, czyli tzw. nowej matury.

Profesjonalnie przygotowujemy do matury!

 

Szkoła posiada uprawnienia szkół publicznych i realizuje program edukacyjny zgodny z MEN.

Przedmioty

 • Język polski
 • Język obcy (angielski)
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Chemia
 • Biologia
 • Geografia
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Informatyka
Liceum dla dorosłych - Novum Wrocław

SEKRETARIAT SZKOŁY

Sekretariat liceum dla dorosłych "Novum"
ul. Prosta 16 53-509 Wrocław
tel. kom. 663 808 088
tel. kom. 605 922 322
tel. 71/794 05 08
e-mail: sekretariat@novum.wroc.pl