NOVUM

Rejestracja online

Z nami wyjdziesz na prostą

ZAREJESTRUJ SIĘ

Trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Informacje ogólne

Czas trwania: 3 lata

System: zaoczny

Podbudowa: gimnazjum

Egzamin: Nowa matura

Oferta skierowana jest dla absolwentów gimnazjów oraz szkół podstawowych. Nauka trwa w systemie zaocznym, 6 semestrów (trzy lata). Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego i ma prawo kontynuować naukę w szkole policealnej. Absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego, czyli tzw. nowej matury.

Profesjonalnie przygotowujemy do matury!

 

Szkoła posiada uprawnienia szkół publicznych i realizuje program edukacyjny zgodny z MEN.

 

Każdy słuchacz podczas rekrutacji do szkoły ma do wyboru profil, który będzie realizowany na zajęciach na poziomie rozszerzonym.

 

Rozszerzenia

 • Historia i język obcy
 • WOS i język obcy
 • Geografia i język obcy

Przedmioty

 • Język polski
 • Język obcy (niemiecki lub angielski)
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Chemia
 • Biologia
 • Geografia
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Informatyka
mail szkoły

SEKRETARIAT SZKOŁY

Sekretariat liceum dla dorosłych "Novum"
ul. Prosta 16
53-509 Wrocław
tel. 71/794 05 08
tel. kom. 663 808 088
tel. kom. 605 922 322
e-mail: sekretariat@novum.wroc.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:

Wtorek 8:30- 16:00
Środa 8:30- 16:00
Czwartek 8:30- 16:00
Piątek 8:30-16:00
Sobota, Niedziela- otwarte w te dni, w które odbywają się zajęcia od 8.30-14.40

słuchacze szkoły