powrót

NOVUM

Rejestracja online

Z nami wyjdziesz na prostą

ZAREJESTRUJ SIĘ

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych po ZSZ i szkole branżowej I-go stopnia

Informacje ogólne

Czas trwania: 3 lata

System: Zaoczny

Podbudowa: szkoły zawodowe

Egzamin: Nowa matura

Zaoczne Liceum dla Dorosłych to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków.

Oferta skierowana jest dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i branżowej szkoły I stopnia. Nauka trwa w systemie zaocznym, 6 semestrów (trzy lata). Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego i ma prawo kontynuować naukę w szkole policealnej. Absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego, czyli tzw. nowej matury.

Profesjonalnie przygotowujemy do matury!

Szkoła posiada uprawnienia szkół publicznych i realizuje program edukacyjny zgodny z MEN.
Przedmioty:

 • Język polski
 • Język obcy ( angielski)
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Chemia
 • Biologia
 • Geografia
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Informatyka
Liceum dla dorosłych - Novum Wrocław

SEKRETARIAT SZKOŁY

Sekretariat liceum dla dorosłych "Novum"
ul. Prosta 16 53-509 Wrocław
tel. kom. 663 808 088
tel. kom. 605 922 322
tel. 71/794 05 08
e-mail: sekretariat@novum.wroc.pl